venerdì, gennaio 16, 2009

lista di attesa in chirurgia

2009, lista di attesa in chirurgia generale:
-colecistectomia, 12 mesi (...e piu'),
-ernia inguinale, 12 mesi (...e piu'),
etc, etc

...fino a quando?